POMOC

Wyszukiwarka korzysta z bazy danych województw, powiatów, gmin, miejscowości i dzielnic, dzięki czemu jest w stanie zidentyfikować, czy miejscowość została podana prawidłowo i w jakiej gminie/powiecie/województwie się znajduje, a w przypadku kilku takich samych miejscowości w województwie wyszukiwarka pyta o prawidłową miejscowość.

W przypadku, gdy miejscowość zawiera w nazwie myślnik "-", bezpośrednio przed nim ani bezpośrednio po nim nie należy wstawiać spacji, np. "Węgleszyn-Dębina". Czasem w nazwie może być i myślnik i spacja, np. "Białebłoto-Stara Wieś". Jeśli system nadal twierdzi, że nie ma miejscowości którą podałeś, napisz e-maila pod adres podany w dziale "Kontakt".

 

 
CIEKAWOSTKI

Najbardziej popularne nazwy miejscowości to: "Dąbrowa" oraz "Nowa Wieś", każda występuje po 123 razy w Polsce. Na drugim miejscu jest nazwa "Zalesie", występująca 106 razy, trzecie miejsce przyznano nazwie "Dąbrówka" występującej 86 razy.

Najbardziej popularne nazwy części miejscowości to: "Stara Wieś" (410 wystąpień), "Podlesie" (300 wystąpień) oraz "Kolonia" (253 wystąpień).

Internet Operatorzy, Dostawcy Internetu
LOGOWANIE | KONTAKT
© GFXLABS 2007-2024
ISP | Internet Katowice